Mercat municipal, habitatges i plaça pública a Vilassar de Mar

MERCAT MUNICIPAL, HABITATGES I PLAÇA PÚBLICA A VILASSAR DE MAR (2009/10)
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Tusell Arquitectura S.L.P.
Promotor: Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A.
Superfície: 17.500 metres quadrats
Comentaris: L’edificació comprèn les següents actuacions:
– Entre dues i tres plantes soterrades per a aparcament, segons la zona.
– Part de la coberta de l’aparcament té ús de plaça pública apte per a trànsit pesat.
– Planta baixa destinada al mercat municipal i locals comercials diversos.
– Planta primera destinada a oficines municipals i privades, i resta de plantes (7 alçàries per sobre de rasant en total) per a 33 habitatges.
– Murs pantalla ancorats en zona densament urbanitzada.