Coberta de la pista del CEIP Riudemeia a Argentona

COBERTA A LA PISTA DEL CEIP RIUDEMEIA D’ARGENTONA, 2008/10
Projecte d’estructura i instal·lacions

Client: Josep Lluís Campoy, Arquitecte
Promotor: Ajuntament d’Argentona
Comentaris: Coberta metàl·lica de gran complexitat formada per tres marquesines corbades que sustenten vidres de colors. L’estructura, formada bàsicament per quatre encavallades d’entre 20 i 24 m de llum, dues de les quals descansen sobre una cinquena encavallada, es va resoldre íntegrament amb tub estructural. Les tres marquesines, independents entre elles, són engraellats de tubs rectangulars d’acer enjovats entre ells.