Canvi d’ús d’edifici docent en residencial

 • Avaluació de l’estat de l’estructura i de la seva capacitat portant, projecte d’intervencions diverses i reforç d’elements estructurals per adequar-los als requeriments actuals.
 • Arquitectes: Joan Argelaguet Escorihuela i Joan Palomas Roig (Taulí Arquitectura).
 • Entitat de control: SGS Tecnos, S.A.
 • Estudi geotècnic: Centre Català de Geotècnia
 • Proves i assajos: Siscol Serveis i Control S.L.
 • Barcelona, 2017.

Els canvis d’ús d’edificis existents poden ser molt delicats, ja que el Codi Tècnic obliga a verificar que l’estructura compleix amb els criteris normatius actuals, cosa que rarament succeeix en edificis d’una certa antiguitat.

En el present cas es tracta d’una escola construïda l’any 1963 que es desitja transformar en un edifici d’habitatges, amb la necessitat d’obtenir una assegurança desenal. En aquestes situacions convé treballar des de l’inici de l’avaluació amb l’entitat de control encarregada d’assessorar la companyia d’assegurances per tal d’acordar els estudis i assajos a dur a terme. En el cas que ens ocupa van ser els següents:

 • Estudi geotècnic. És fonamental que l’estudi geotècnic sigui efectuat per una empresa de reconeguda experiència en edificació existent, perquè els paràmetres són diferents de l’obra nova. S’ha de considerar el fet que l’estructura ja ha patit el seu assentament, i en general caldrà fer servir pressiòmetres per a poder assajar el terreny “in situ”.
 • Cales en fonaments. Es va efectuar una campanya intensiva de cales als fonaments per tal d’estudiar les seves característiques i profunditats.
 • Prova de càrrega. En general resulta complicat certificar la capacitat de càrrega de biguetes pretesades, com era el cas, sense efectuar una prova de càrrega que permeti correlacionar el model analític amb les deformacions reals.
 • Assajos de les parets. Tot i que és habitual avaluar la capacitat de les parets portants mitjançant els valors conservadors establerts a la literatura, quan és necessari certificar la capacitat de càrrega cal efectuar assajos que, en el nostre cas, van ser a trencament i van obligar a reforçar alguns trams de paret.
 • Cales en elements constructius i inspeccions visuals. Necessari per establir l’estat de conservació de l’estructura (que en el nostre cas era excel·lent) i observar els esquemes resistents.
La prova de càrrega es va materialitzar amb piscines d’aigua (crèdit fotografia: Siscol Serveis i Control).
Extracció d’una mostra de paret (sota una finestra per a no minvar innecessàriament la capacitat portant de la paret) per assajar-la a compressió.