Dictamen pericial de seguretat estructural d’un supermercat

  • Determinació de la capacitat portant del forjat i estimació de les càrregues actuants d’un supermercat en un edifici d’habitatges i aparcaments.
  • Actuació com a pèrit judicial designat pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona (2018).

Els peritatges de caràcter judicial són, no cal dir-ho, especialment delicats i requereixen la màxima professionalitat, experiència, objectivitat i dedicació. És molt important que el pèrit sigui realment especialista en les qüestions que es tracten, cosa que malauradament no sempre es compleix.

El cas que ens ocupa és relativament habitual en els processos judicials: es demana quina és la càrrega que pot suportar un determinat sostre i si l’ús que se’n fa per part de l’usuari és correcte o pot posar en perill la integritat de l’estructura.

Les actuacions van consistir en la realització d’una campanya de cales per a determinar les característiques resistents del sostre (un forjat ceràmic típic de les construccions de postguerra), la recopilació de tota la documentació històrica de l’edifici, assajos per a determinar el límit elàstic de l’armat, la determinació analítica de la capacitat portant i l’estimació de l’estat de càrregues del supermercat.