Consolidació de sostres a una finca de principis del s.XX

  • Diagnosi de patologia estructural, projecte i direcció d’obra de la consolidació i reforç de diversos sostres en una finca de principis del segle XX a l’Eixample barceloní.
  • Sistemes de reforç: Noubau.
  • Barcelona, 2017-2019.

Després de gairebé 90 anys de servei les biguetes d’acer laminat d’aquesta finca d’habitatges es trobaven fortament deteriorades en alguns punts (especialment a les zones humides de banys i cuines), amb exfoliacions i pèrdues importants de secció.

L’actuació va consistir en enderrocar els falsos sostres de les zones especialment exposades i procedir, segons el cas, a la passivació i reparació o a la substitució funcional bigueta a bigueta amb reforços industrialitzats. Els requeriments de resistència al foc van obligar a disposar un doble fals sostre, amb plaques de guix laminat resistents al foc per a protegir les biguetes i falsos sostres convencionals per a permetre el pas d’instal·lacions.