Arxiu de la categoria: 6. Obra nova

Edifici d’habitatges amb 4 soterranis a Mataró

EDIFICI D’HABITATGES AMB 4 SOTERRANIS A MATARÓ, 2007/08
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Lluís Grau, Arquitecte
Promotor: Empresa pública “Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.” (“PUMSA”) i promotor privat “GRET-MAI, S.L.”
Emplaçament: c/ Meléndez Valdés, 11-17. Mataró
Comentaris: El projecte és el resultat d’un acord entre l’empresa pública municipal i un promotor privat per a dotar d’aparcament a la zona alta del casc antic de Mataró. Característiques principals:
– Edifici entre mitgeres en zona altament urbanitzada.
– Construcció de 4 nivells soterrats per a aparcament. Un dels condicionants de l’actuació és no emprar ancoratges en el terreny.
– Locals comercials en planta baixa i tres plantes pis per a habitatges, aproximadament la meitat dels quals de protecció oficial.

Mercat municipal, habitatges i plaça pública a Vilassar de Mar

MERCAT MUNICIPAL, HABITATGES I PLAÇA PÚBLICA A VILASSAR DE MAR (2009/10)
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Tusell Arquitectura S.L.P.
Promotor: Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A.
Superfície: 17.500 metres quadrats
Comentaris: L’edificació comprèn les següents actuacions:
– Entre dues i tres plantes soterrades per a aparcament, segons la zona.
– Part de la coberta de l’aparcament té ús de plaça pública apte per a trànsit pesat.
– Planta baixa destinada al mercat municipal i locals comercials diversos.
– Planta primera destinada a oficines municipals i privades, i resta de plantes (7 alçàries per sobre de rasant en total) per a 33 habitatges.
– Murs pantalla ancorats en zona densament urbanitzada.

Coberta de la pista del CEIP Riudemeia a Argentona

COBERTA A LA PISTA DEL CEIP RIUDEMEIA D’ARGENTONA, 2008/10
Projecte d’estructura i instal·lacions

Client: Josep Lluís Campoy, Arquitecte
Promotor: Ajuntament d’Argentona
Comentaris: Coberta metàl·lica de gran complexitat formada per tres marquesines corbades que sustenten vidres de colors. L’estructura, formada bàsicament per quatre encavallades d’entre 20 i 24 m de llum, dues de les quals descansen sobre una cinquena encavallada, es va resoldre íntegrament amb tub estructural. Les tres marquesines, independents entre elles, són engraellats de tubs rectangulars d’acer enjovats entre ells.