Estintolament de parets mitgeres per a la unió de dos edificis

  • Projecte i assistència puntual a la direcció d’obra de l’estintolament de dues parets en cantonada per a la unió de dos edificis en planta baixa.
  • Client: Construcciones BIM 21.
  • Lleida, 2018-2019.

Si bé la realització d’obertures en parets de càrrega és molt habitual en tot tipus de reformes i els consultors d’estructures especialitzats en rehabilitació hi estem molt acostumats, l’estintolament de dues parets mitgeres per a la unió en planta baixa de dos edificis de diverses plantes, com és el cas, planteja en qualsevol cas un repte majúscul.

Una de les plantes de l’estructura d’estintolament.