Atirantat d’arc en edifici d’habitatges a l’Eixample

  • Diagnosi de patologia estructural, projecte i direcció del reforç.
  • Districte de l’Eixample, Barcelona, 2013/2016.
  • Client: RV Arquitectura Técnica

L’estat de fissuració del nucli d’escales d’aquesta finca de finals del s. XIX de 8 plantes va donar lloc a un estudi de patologia que va detectar la presència d’uns arcs al vestíbul amb els suports laterals afectats pel pas de conductes d’instal·lacions i canvis en la distribució dels locals adjacents.

El reforç va consistir en l’atirantat dels arcs mitjançant barres corrugades soldades a topall amb barres roscades als extrems.