Arxiu de la categoria: 3. Direccions d’obra

Avaluació estructural i reforços per a coberta verda

  • Avaluació de seguretat estructural, projecte de reforç i direcció d’obra de les actuacions necessàries per a garantir la seguretat de la instal·lació d’una coberta verda a l’edifici d’oficines del parc central d’Urbaser.
  • Arquitecte Tècnic: Joan Josep Anglarill Gimeno.
  • Promotor: Urbaser.
  • Projecte guanyador del 1r concurs de cobertes verdes de l’Ajuntament de Barcelona.
  • c/ Fra Juníper Serra 75, Barcelona (2017-2020).
Crèdits fotografia: Xavier Cervera, La Vanguardia 12/3/2020.
Continua la lectura de Avaluació estructural i reforços per a coberta verda

Peritatge judicial, projecte i direcció del reforç estructural en habitatge unifamiliar a St. Vicenç de Montalt

PATOLOGIA EN HABITATGE UNIFAMILIAR A ST. VICENÇ DE MONTALT, 2007/11
Dictamen pericial de caràcter judicial, projecte i direcció del reforç

Comentaris: L’esquerda que es mostra a la fotografia ve donada per la cessió del terreny degut a avingudes incontrolades d’aigua. Els propietaris van cobrar íntegrament la indemnització sol·licitada i, juntament amb l’Arquitecte Roc Solanas, vaig dur a terme el projecte i la direcció del recalçament mitjançant micropilons.

Estudi de patologia, projecte de reparació i direcció d’obra del CEIP Seat

CEIP SEATCEIP SEAT, 2011/2013 Estudi de patologia estructural, projecte de reparació, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut

Client: Direcció Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona.

Emplaçament: c/ de la Mecànica, s/n. Barcelona.
Comentaris: El CEIP Seat és una escola construïda per l’empresa d’automoció del mateix nom per donar servei als fills dels seus treballadors de la factoria de la Zona Franca. Construïda cap a l’any 1960, a principis de la dècada de 1980 va passar a ser de propietat pública. Les deficiències detectades van ser múltiples, però les podem agrupar en dos àmbits: moviments i esquerdes a envans i parets deguts a la poca competència del terreny del subsòl i oxidació generalitzada en els elements de formigó armat d’algunes façanes. Vaig començar els estudis el juliol de 2011 i les obres de reparació i millora les vam enllestir l’abril de 2013.

Diagnosi, projecte i direcció de substitució de coberta en centre educatiu

 

I.E.S. JOAN SALVAT PAPASSEIT (BARCELONA), 2010
Diagnosi de patologia estructural. Projecte i direcció de substitució de la coberta

Client: Direcció de Serveis de Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona
Comentaris: La fallida dels tirants metàl·lics de les encavallades de fusta que es veuen a la fotografia situen la coberta en greu risc de col·lapse. La diagnosi recomana el desallotjament preventiu de les plantes inferiors i, després de temptejar diferents solucions de reparació, s’opta per la substitució de la coberta.