Peritatge judicial, projecte i direcció del reforç estructural en habitatge unifamiliar a St. Vicenç de Montalt

PATOLOGIA EN HABITATGE UNIFAMILIAR A ST. VICENÇ DE MONTALT, 2007/11
Dictamen pericial de caràcter judicial, projecte i direcció del reforç

Comentaris: L’esquerda que es mostra a la fotografia ve donada per la cessió del terreny degut a avingudes incontrolades d’aigua. Els propietaris van cobrar íntegrament la indemnització sol·licitada i, juntament amb l’Arquitecte Roc Solanas, vaig dur a terme el projecte i la direcció del recalçament mitjançant micropilons.