Dictamen pericial de nau industrial a Dosrius

NAU INDUSTRIAL A DOSRIUS, 2009/11
Certificat de solidesa i dictamen pericial de caràcter judicial

Client: José O. Mir, S.A.
Comentaris: L’enfonsament de dos forjats ceràmics per excés de sobrecàrrega motiva la meva actuació. Per tal de determinar la sobrecàrrega admissible i realitzar un certificat de solidesa analitzo l’estructura de la nau industrial. Posteriorment se’m sol·licita dictamen pericial per a procediment judicial.