Estudi de patologia i reparació d’uns aparcaments soterrats de 6400 m2

  • Estudi de patologia i projecte de reparació dels sostres i pilars de tres aparcaments soterrats al veïnat del Cros (Argentona).
  • Superfície total: 6.436 m2
  • Treballs en col·laboració amb Node Arquitectura.
  • Argentona, 2017

Les filtracions d’aigua van donar lloc al deteriorament per corrosió de les armadures dels sostres reticulars de l’aparcament d’aquests blocs d’habitatges dels anys 70, i humitats per capil·laritat van donar lloc al mateix deteriorament de la base d’alguns pilars.

Es va efectuar una detallada inspecció per a determinar l’abast de les afectacions, es va fer una anàlisi del conjunt edificatori per a determinar la seguretat estructural dels pilars i es va redactar el corresponent projecte de reparació.