Avaluació estructural i reforços per a coberta verda

  • Avaluació de seguretat estructural, projecte de reforç i direcció d’obra de les actuacions necessàries per a garantir la seguretat de la instal·lació d’una coberta verda a l’edifici d’oficines del parc central d’Urbaser.
  • Arquitecte Tècnic: Joan Josep Anglarill Gimeno.
  • Promotor: Urbaser.
  • Projecte guanyador del 1r concurs de cobertes verdes de l’Ajuntament de Barcelona.
  • c/ Fra Juníper Serra 75, Barcelona (2017-2020).
Crèdits fotografia: Xavier Cervera, La Vanguardia 12/3/2020.

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la creació de cobertes verdes a edificis existents de la ciutat pel seu impacte ambiental, social i paisatgístic. La coberta de l’edifici d’oficines d’Urbaser és formada per un entapissat amb plantes crasses i arbustives adaptades al clima mediterrani i disposa de menjadores d’ocells, caixes niu, hotels d’insectes i un estany per afavorir la biodiversitat autòctona.

Per a poder realitzar una actuació d’aquest tipus el primer pas és estudiar l’estructura existent per tal de determinar la seva capacitat portant i establir les actuacions necessàries en cas que aquesta capacitat sigui insuficient per al nou estat de càrregues.

La finca on es va instal·lar la coberta és una edificació de formigó armat construïda a principis dels anys 50, remuntada a mitjans dels anys 60 i completament reformada l’any 2000. Per tal d’avaluar el seu estat de conservació i la seva capacitat portant es va emprendre una campanya de cales amb extracció de testimonis que va establir la necessitat de reforçar diversos pilars, afegir un pòrtic d’estabilització lateral i treballar amb els dissenyadors del departament de jardineria d’Urbaser per tal d’ajustar al màxim les càrregues.

Edifici d’oficines abans de la instal·lació de la coberta verda (fotografia d’una fotografia d’Urbaser sense autor conegut).
Estat final de la coberta verda.