Arxiu de la categoria: 1. Estudis de patologia

Canvi d’ús d’edifici docent en residencial

  • Avaluació de l’estat de l’estructura i de la seva capacitat portant, projecte d’intervencions diverses i reforç d’elements estructurals per adequar-los als requeriments actuals.
  • Arquitectes: Joan Argelaguet Escorihuela i Joan Palomas Roig (Taulí Arquitectura).
  • Entitat de control: SGS Tecnos, S.A.
  • Estudi geotècnic: Centre Català de Geotècnia
  • Proves i assajos: Siscol Serveis i Control S.L.
  • Barcelona, 2017.
Continua la lectura de Canvi d’ús d’edifici docent en residencial

Estudi de patologia i reparació d’uns aparcaments soterrats de 6400 m2

  • Estudi de patologia i projecte de reparació dels sostres i pilars de tres aparcaments soterrats al veïnat del Cros (Argentona).
  • Superfície total: 6.436 m2
  • Treballs en col·laboració amb Node Arquitectura.
  • Argentona, 2017
Continua la lectura de Estudi de patologia i reparació d’uns aparcaments soterrats de 6400 m2

Esfondrament de dos edificis a Mataró

Esfondrament c/ Sant Antoni MataróESFONDRAMENT DE DOS EDIFICIS A MATARÓ, 2012/13 Assistència tècnica en fase d’emergència, estudi de consolidació dels edificis veïns, dictamen pericial sobre les causes dels esfondraments i auditoria del projecte d’obres del núm. 40

Client: Ajuntament de Mataró (mitjançant l’Associació de Consultors d’Estructures – ACE). Feines compartides amb Bis Arquitectes.
Comentaris: El 23 de febrer de 2012 es va esfondrar l’edifici al núm. 38 del carrer de Sant Antoni de Mataró, tot coincidint amb l’excavació del soterrani de les obres que s’estaven executant al núm. 40. Tot i les actuacions preventives que es van dur a terme, el 27 de març s’esfondrava un segon edifici al número 36. En aquell moment l’ACE es va posar a disposició de l’alcalde i vam realitzar una primera feina d’assessorament tècnic d’emergència, car la situació d’alarma social així ho recomanava. Finalment vam realitzar, en col·laboració amb en David Garcia i l’Amparo Lecha de Bis Arquitectes un estudi sobre la consolidació dels edificis veïns al lloc dels fets, un dictamen sobre les causes de l’esfondrament i una auditoria de les obres que havien de continuar al número 40.

Dictamen pericial de nau industrial a Dosrius

NAU INDUSTRIAL A DOSRIUS, 2009/11
Certificat de solidesa i dictamen pericial de caràcter judicial

Client: José O. Mir, S.A.
Comentaris: L’enfonsament de dos forjats ceràmics per excés de sobrecàrrega motiva la meva actuació. Per tal de determinar la sobrecàrrega admissible i realitzar un certificat de solidesa analitzo l’estructura de la nau industrial. Posteriorment se’m sol·licita dictamen pericial per a procediment judicial.

Estudi de patologia, projecte de reparació i direcció d’obra del CEIP Seat

CEIP SEATCEIP SEAT, 2011/2013 Estudi de patologia estructural, projecte de reparació, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut

Client: Direcció Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona.

Emplaçament: c/ de la Mecànica, s/n. Barcelona.
Comentaris: El CEIP Seat és una escola construïda per l’empresa d’automoció del mateix nom per donar servei als fills dels seus treballadors de la factoria de la Zona Franca. Construïda cap a l’any 1960, a principis de la dècada de 1980 va passar a ser de propietat pública. Les deficiències detectades van ser múltiples, però les podem agrupar en dos àmbits: moviments i esquerdes a envans i parets deguts a la poca competència del terreny del subsòl i oxidació generalitzada en els elements de formigó armat d’algunes façanes. Vaig començar els estudis el juliol de 2011 i les obres de reparació i millora les vam enllestir l’abril de 2013.

Diagnosi, projecte i direcció de substitució de coberta en centre educatiu

 

I.E.S. JOAN SALVAT PAPASSEIT (BARCELONA), 2010
Diagnosi de patologia estructural. Projecte i direcció de substitució de la coberta

Client: Direcció de Serveis de Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona
Comentaris: La fallida dels tirants metàl·lics de les encavallades de fusta que es veuen a la fotografia situen la coberta en greu risc de col·lapse. La diagnosi recomana el desallotjament preventiu de les plantes inferiors i, després de temptejar diferents solucions de reparació, s’opta per la substitució de la coberta.