Reforç de local industrial a L’Hospitalet

  • Disseny i direcció d’obra dels reforços d’un local industrial en planta baixa amb dues plantes superiors per habitatges.
  • L’Hospitalet de Llobregat, 2016/2017.

L’edifici en qüestió presenta una estructura porticada de formigó armat i parets de fàbrica molt deteriorada per corrosió de les armadures, fins al punt que la seva reparació no és viable econòmicament. Plantejo un reforç que aprofita el notable cantell de les bigues per a disposar encavallades metàl·liques i perfils UPN que reforcen els matxons de fàbrica de suport. A més, s’aprofita per a ampliar l’obertura de la porta exterior per a facilitar l’entrada de camions.