Inici

Idioma: Castellano / Català

Laureà Miró Bretos

 • Enginyer Industrial especialista en càlcul, patologia i rehabilitació d’estructures d’edificació.
 • Consultor d’Estructures acreditat per l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE).
 • Secretari de l’Institut d’Estudis Estructurals (ACE/UPC).
 • Membre de la comissió permanent de rehabilitació de l’ACE.
 • Més de 20 anys d’experiència en consultoria estructural.

Serveis que ofereixo

 • Estudis i peritatges:
 • Rehabilitació d’estructures:
   • Projectes per a la rehabilitació o el reforç d’estructures, fonaments i elements de contenció de terres.
   • Direccions d’obra de rehabilitació o reforç d’estructures, fonaments i elements de contenció de terres.

Experiència docent

 • Coordinador del “Máster en Estructuras de Edificación: Rehabilitación y Patología basada en intervenciones reales” elaborat per l’Institut d’Estudis Estructurals / Associació de Consultors d’Estructures en col·laboració amb Zigurat (2012-2020).
 • Professor de diversos cursos per als tècnics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya elaborats per l’Institut d’Estudis Estructurals / Associació de Consultors d’Estructures (2016-2019).
 • Professor associat de formigó i projectes d’estructures en el Grau i el Màster d’Enginyeria Industrial. Institut Químic de Sarrià (IQS). Universitat Ramon Llull (2014-2018).
 • Preparació de cursos on-line de càlcul estructural a Zigurat (2013).

Publicacions

Dades de contacte