Arxiu de la categoria: 5. Peritatges judicials

Dictamen pericial de nau industrial a Dosrius

NAU INDUSTRIAL A DOSRIUS, 2009/11
Certificat de solidesa i dictamen pericial de caràcter judicial

Client: José O. Mir, S.A.
Comentaris: L’enfonsament de dos forjats ceràmics per excés de sobrecàrrega motiva la meva actuació. Per tal de determinar la sobrecàrrega admissible i realitzar un certificat de solidesa analitzo l’estructura de la nau industrial. Posteriorment se’m sol·licita dictamen pericial per a procediment judicial.

Peritatge judicial, projecte i direcció del reforç estructural en habitatge unifamiliar a St. Vicenç de Montalt

PATOLOGIA EN HABITATGE UNIFAMILIAR A ST. VICENÇ DE MONTALT, 2007/11
Dictamen pericial de caràcter judicial, projecte i direcció del reforç

Comentaris: L’esquerda que es mostra a la fotografia ve donada per la cessió del terreny degut a avingudes incontrolades d’aigua. Els propietaris van cobrar íntegrament la indemnització sol·licitada i, juntament amb l’Arquitecte Roc Solanas, vaig dur a terme el projecte i la direcció del recalçament mitjançant micropilons.