Rehabilitació estructural del far de Calella

FAR DE CALELLA, 2009
Projecte de rehabilitació estructural

Client: Martí Casals i Visa, Arquitecte
Promotor: Ajuntament de Calella Comentaris: Amb motiu del 150 aniversari de la construcció del far de Calella, l’Ajuntament ha impulsat la seva rehabilitació com a aula-museu. El projecte de rehabilitació estructural que hem dut a terme comprèn els següents aspectes:
– Estintolament de les parets principals interiors amb estructura metàl·lica, descarregant l’octògon central amb només 4 pilars.
– Disseny d’una claraboia octogonal de 4 m de diàmetre resolta amb perfils tubulars quadrats d’acer inoxidable.
– Projecte de la fonamentació.