Vídeos sobre docència

Idioma: Castellano / Català

Tot seguit podeu veure una sèrie de vídeos sobre la meva tasca docent. Bàsicament estan referits a la meva feina de coordinació del Màster en Rehabilitació i Patologia d’Estructures i als cursos que com a professor he fet a Z-Courses de Zigurat.

Vídeos de Z-Courses

Aquest és el vídeo de presentació del curs de pantalles de contenció de terres, que vaig elaborar en base a l’obra de dos edificis d’habitatges al carrer Meléndez Valdés de Mataró (l’arquitecte del qual va ser en Lluís Grau). El curs segueix pas per pas el dimensionament dels murs d’aquesta obra, amb 4 soterranis resolta íntegrament amb puntals.

En aquest curs, més breu que l’anterior, explico les particularitats del dimensionament d’escales metàl·liques partint d’uns apunts previs de Zigurat. En ell exposo el cas d’una escala exterior d’emergència en l’escola “Mercè Rodoreda” de Barcelona, el disseny de la qual va correspondre a l’arquitecte Juan Zaragoza, arquitecte en cap de Construccions Escolars de l’Ajuntament de Barcelona (recentment jubilat). Com a curiositat, l’escala la vam articular a la façana amb passadors, de forma que si el terreny cedia (el reblert arribava a cotes prohibitives) es pogués rectificar la posició amb gats.

Aquest curs, bessó de l’anterior, versa sobre escales de formigó. En realitat tots dos cursos els vaig redactar junts, amb la idea de fer un curs d’escales metàl·liques i de formigó, però els amics de Zigurat van considerar millor partir-lo en dos. Aquí l’exemple conductor triat és una de les escales del soterrani del nou mercat municipal de Vilassar de Mar, obra de l’arquitecte Joan Tusell de Diego.

Vídeos del Màster en Rehabilitació i Patologia d’Estructures

Aquest vídeo és un extracte d’un dels “videodiàlegs” del màster, on entrevisto a diversos professors sobre tot allò que envolta la professió. En aquest cas vaig tenir l’honor d’entrevistar a Juan Carlos Arroyo i a en Josep Baquer.

En aquest vídeo entrevisto a en Josep Maria Beascoa, arquitecte i alumne del Màster. A la primera edició del màster només el teníem a ell i a la Montse González (vegeu el següent vídeo) i molt amablement tots dos van accedir (gratis!) a parlar sobre les seves impressions al respecte.

Aquesta és l’altra entrevista, a la Montse González, que va haver de deixar la primera edició i reincorporar-se a la següent perquè va tenir una criatura (en el vídeo se la veu en avançat estat de gestiació). Gràcies, Josep Maria i Montse!

Aquest vídeo és la presentació del curs “pilot” que vam fer com a conillets d’índies amb el Jorge Blasco, la Laura Valverde i en Martí Cabestany. Va ser el model de tots els altres temes del màster i, en una operació comercial per promocionar el màster, el vam empaquetar en forma de curs i el vam oferir gratuïtament. Gairebé morim a l’intent, perquè es van apuntar uns 300 alumnes!!!