Patologia i rehabilitació d’estructures

Idioma: Castellano / Català

Exposo tot seguit alguns dels estudis de patologia i obres de rehabilitació estructural que he realitzat. Amb el temps aniré afegint més referències.

CEIP SEATCEIP SEAT, 2011/2013 Estudi de patologia estructural, projecte de reparació, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut

Client: Direcció Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona.

Emplaçament: c/ de la Mecànica, s/n. Barcelona.
Comentaris: El CEIP Seat és una escola construïda per l’empresa d’automoció del mateix nom per donar servei als fills dels seus treballadors de la factoria de la Zona Franca. Construïda cap a l’any 1960, a principis de la dècada de 1980 va passar a ser de propietat pública. Les deficiències detectades van ser múltiples, però les podem agrupar en dos àmbits: moviments i esquerdes a envans i parets deguts a la poca competència del terreny del subsòl i oxidació generalitzada en els elements de formigó armat d’algunes façanes. Vaig començar els estudis el juliol de 2011 i les obres de reparació i millora les vam enllestir l’abril de 2013.

Façana c/ Unió 69HABITATGE PLURIFAMILIAR A PREMIÀ DE MAR, 2012
Diagnosi de patologia estructural i proposta qualitativa de reparació. Projecte i direcció de l’apuntalament de la planta baixa.

Client: Comunitat de propietaris del c/ Unió 69.
Comentaris: Edifici de parets de càrrega i forjats de biguetes pretesades de formigó amb ciment aluminós, amb afectacions locals de corrosió avançada.

 

I.E.S. JOAN SALVAT PAPASSEIT (BARCELONA), 2010
Diagnosi de patologia estructural. Projecte i direcció de substitució de la coberta

Client: Direcció de Serveis de Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona
Comentaris: La fallida dels tirants metàl·lics de les encavallades de fusta que es veuen a la fotografia situen la coberta en greu risc de col·lapse. La diagnosi recomana el desallotjament preventiu de les plantes inferiors i, després de temptejar diferents solucions de reparació, s’opta per la substitució de la coberta.

 

FAR DE CALELLA, 2009
Projecte de rehabilitació estructural

Client: Martí Casals i Visa, Arquitecte
Promotor: Ajuntament de Calella Comentaris: Amb motiu del 150 aniversari de la construcció del far de Calella, l’Ajuntament ha impulsat la seva rehabilitació com a aula-museu. El projecte de rehabilitació estructural que hem dut a terme comprèn els següents aspectes:
– Estintolament de les parets principals interiors amb estructura metàl·lica, descarregant l’octògon central amb només 4 pilars.
– Disseny d’una claraboia octogonal de 4 m de diàmetre resolta amb perfils tubulars quadrats d’acer inoxidable.
– Projecte de la fonamentació.

CASA DE POBLE A CALACEITE, 2007/08
Projecte de rehabilitació estructural

Client: Josep Lluís Campoy, Arquitecte
Emplaçament: c/ Oncesquinas 5-7. Calaceite (Teruel)
Comentaris: El projecte comprèn la rehabilitació integral de l’edifici (es deixen únicament les façanes). Característiques especials:
– El desplom de la façana va requerir el projecte del seu apuntalament.
– El difícil accés de la maquinària va aconsellar preveure una estructura totalmente “en sec”, amb estructura de fusta i acer laminat.

CEIP MEDITERRÀNIA, 2006/07
Estudi de patologia estructural i projecte de reparació

Client: Direcció de Serveis de Construccions Escolars. Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Barcelona.
Emplaçament: Passeig Marítim de la Barceloneta, 5. Barcelona.
Comentaris: El CEIP Mediterrània (abans Lepanto) es trobava ubicat en un edifici construït a finals de la dècada de 1950 que es trobava a primera línia de mar. L’estructura era formada per pòrtics de formigó armat i biguetes ceràmiques. Com elements singulars destaca una coberta amb 5 m de voladiu i uns balcons de 3,70 m de vol. L’edifici patia un avançat procés de corrosió electrolítica, palesat sobre tot als pilars de façana. En primer lloc es va estudiar la conveniència de reparar els elements malmesos amb tractaments químics i morters de reparació, però el gran nombre d’elements afectats feren més adient una substitució funcional amb estructura metàl·lica. L’elevat cost de la reparació, juntament amb un gran nombre de deficiències no estructurals, recomanaren no obstant el seu seu enderroc.