Arxiu de la categoria: 4. Projectes d’estructura

Estudi de patologia, projecte de reparació i direcció d’obra del CEIP Seat

CEIP SEATCEIP SEAT, 2011/2013 Estudi de patologia estructural, projecte de reparació, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut

Client: Direcció Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona.

Emplaçament: c/ de la Mecànica, s/n. Barcelona.
Comentaris: El CEIP Seat és una escola construïda per l’empresa d’automoció del mateix nom per donar servei als fills dels seus treballadors de la factoria de la Zona Franca. Construïda cap a l’any 1960, a principis de la dècada de 1980 va passar a ser de propietat pública. Les deficiències detectades van ser múltiples, però les podem agrupar en dos àmbits: moviments i esquerdes a envans i parets deguts a la poca competència del terreny del subsòl i oxidació generalitzada en els elements de formigó armat d’algunes façanes. Vaig començar els estudis el juliol de 2011 i les obres de reparació i millora les vam enllestir l’abril de 2013.

Diagnosi, projecte i direcció de substitució de coberta en centre educatiu

 

I.E.S. JOAN SALVAT PAPASSEIT (BARCELONA), 2010
Diagnosi de patologia estructural. Projecte i direcció de substitució de la coberta

Client: Direcció de Serveis de Construccions i Manteniment Escolar. Consorci d’Educació de Barcelona
Comentaris: La fallida dels tirants metàl·lics de les encavallades de fusta que es veuen a la fotografia situen la coberta en greu risc de col·lapse. La diagnosi recomana el desallotjament preventiu de les plantes inferiors i, després de temptejar diferents solucions de reparació, s’opta per la substitució de la coberta.

Rehabilitació estructural del far de Calella

FAR DE CALELLA, 2009
Projecte de rehabilitació estructural

Client: Martí Casals i Visa, Arquitecte
Promotor: Ajuntament de Calella Comentaris: Amb motiu del 150 aniversari de la construcció del far de Calella, l’Ajuntament ha impulsat la seva rehabilitació com a aula-museu. El projecte de rehabilitació estructural que hem dut a terme comprèn els següents aspectes:
– Estintolament de les parets principals interiors amb estructura metàl·lica, descarregant l’octògon central amb només 4 pilars.
– Disseny d’una claraboia octogonal de 4 m de diàmetre resolta amb perfils tubulars quadrats d’acer inoxidable.
– Projecte de la fonamentació.

Rehabilitació integral de casa de poble a Calaceit

CASA DE POBLE A CALACEIT, 2007/08
Projecte de rehabilitació estructural

Client: Josep Lluís Campoy, Arquitecte
Emplaçament: c/ Oncesquinas 5-7. Calaceit (Terol)
Comentaris: El projecte comprèn la rehabilitació integral de l’edifici (es deixen únicament les façanes). Característiques especials:
– El desplom de la façana va requerir el projecte del seu apuntalament.
– El difícil accés de la maquinària va aconsellar preveure una estructura totalment “en sec”, amb estructura de fusta i acer laminat.

Estudi de patologia estructural i projecte de reparació del CEIP Mediterrània

CEIP MEDITERRÀNIA, 2006/07
Estudi de patologia estructural i projecte de reparació

Client: Direcció de Serveis de Construccions Escolars. Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Barcelona.
Emplaçament: Passeig Marítim de la Barceloneta, 5. Barcelona.
Comentaris: El CEIP Mediterrània (abans Lepanto) es trobava ubicat en un edifici construït a finals de la dècada de 1950 que es trobava a primera línia de mar. L’estructura era formada per pòrtics de formigó armat i biguetes ceràmiques. Com elements singulars destaca una coberta amb 5 m de voladiu i uns balcons de 3,70 m de vol. L’edifici patia un avançat procés de corrosió electrolítica, palesat sobre tot als pilars de façana. En primer lloc es va estudiar la conveniència de reparar els elements malmesos amb tractaments químics i morters de reparació, però el gran nombre d’elements afectats feren més adient una substitució funcional amb estructura metàl·lica. L’elevat cost de la reparació, juntament amb un gran nombre de deficiències no estructurals, recomanaren no obstant el seu seu enderroc.


Edifici d’habitatges amb 4 soterranis a Mataró

EDIFICI D’HABITATGES AMB 4 SOTERRANIS A MATARÓ, 2007/08
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Lluís Grau, Arquitecte
Promotor: Empresa pública “Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.” (“PUMSA”) i promotor privat “GRET-MAI, S.L.”
Emplaçament: c/ Meléndez Valdés, 11-17. Mataró
Comentaris: El projecte és el resultat d’un acord entre l’empresa pública municipal i un promotor privat per a dotar d’aparcament a la zona alta del casc antic de Mataró. Característiques principals:
– Edifici entre mitgeres en zona altament urbanitzada.
– Construcció de 4 nivells soterrats per a aparcament. Un dels condicionants de l’actuació és no emprar ancoratges en el terreny.
– Locals comercials en planta baixa i tres plantes pis per a habitatges, aproximadament la meitat dels quals de protecció oficial.

Mercat municipal, habitatges i plaça pública a Vilassar de Mar

MERCAT MUNICIPAL, HABITATGES I PLAÇA PÚBLICA A VILASSAR DE MAR (2009/10)
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Tusell Arquitectura S.L.P.
Promotor: Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A.
Superfície: 17.500 metres quadrats
Comentaris: L’edificació comprèn les següents actuacions:
– Entre dues i tres plantes soterrades per a aparcament, segons la zona.
– Part de la coberta de l’aparcament té ús de plaça pública apte per a trànsit pesat.
– Planta baixa destinada al mercat municipal i locals comercials diversos.
– Planta primera destinada a oficines municipals i privades, i resta de plantes (7 alçàries per sobre de rasant en total) per a 33 habitatges.
– Murs pantalla ancorats en zona densament urbanitzada.