Arxiu de la categoria: 4. Projectes d’estructura

Estudi de patologia estructural i projecte de reparació del CEIP Mediterrània

CEIP MEDITERRÀNIA, 2006/07
Estudi de patologia estructural i projecte de reparació

Client: Direcció de Serveis de Construccions Escolars. Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Barcelona.
Emplaçament: Passeig Marítim de la Barceloneta, 5. Barcelona.
Comentaris: El CEIP Mediterrània (abans Lepanto) es trobava ubicat en un edifici construït a finals de la dècada de 1950 que es trobava a primera línia de mar. L’estructura era formada per pòrtics de formigó armat i biguetes ceràmiques. Com elements singulars destaca una coberta amb 5 m de voladiu i uns balcons de 3,70 m de vol. L’edifici patia un avançat procés de corrosió electrolítica, palesat sobre tot als pilars de façana. En primer lloc es va estudiar la conveniència de reparar els elements malmesos amb tractaments químics i morters de reparació, però el gran nombre d’elements afectats feren més adient una substitució funcional amb estructura metàl·lica. L’elevat cost de la reparació, juntament amb un gran nombre de deficiències no estructurals, recomanaren no obstant el seu seu enderroc.


Edifici d’habitatges amb 4 soterranis a Mataró

EDIFICI D’HABITATGES AMB 4 SOTERRANIS A MATARÓ, 2007/08
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Lluís Grau, Arquitecte
Promotor: Empresa pública “Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.” (“PUMSA”) i promotor privat “GRET-MAI, S.L.”
Emplaçament: c/ Meléndez Valdés, 11-17. Mataró
Comentaris: El projecte és el resultat d’un acord entre l’empresa pública municipal i un promotor privat per a dotar d’aparcament a la zona alta del casc antic de Mataró. Característiques principals:
– Edifici entre mitgeres en zona altament urbanitzada.
– Construcció de 4 nivells soterrats per a aparcament. Un dels condicionants de l’actuació és no emprar ancoratges en el terreny.
– Locals comercials en planta baixa i tres plantes pis per a habitatges, aproximadament la meitat dels quals de protecció oficial.

Mercat municipal, habitatges i plaça pública a Vilassar de Mar

MERCAT MUNICIPAL, HABITATGES I PLAÇA PÚBLICA A VILASSAR DE MAR (2009/10)
Projecte d’estructura, fonaments i elements de contenció

Client: Tusell Arquitectura S.L.P.
Promotor: Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A.
Superfície: 17.500 metres quadrats
Comentaris: L’edificació comprèn les següents actuacions:
– Entre dues i tres plantes soterrades per a aparcament, segons la zona.
– Part de la coberta de l’aparcament té ús de plaça pública apte per a trànsit pesat.
– Planta baixa destinada al mercat municipal i locals comercials diversos.
– Planta primera destinada a oficines municipals i privades, i resta de plantes (7 alçàries per sobre de rasant en total) per a 33 habitatges.
– Murs pantalla ancorats en zona densament urbanitzada.

Coberta de la pista del CEIP Riudemeia a Argentona

COBERTA A LA PISTA DEL CEIP RIUDEMEIA D’ARGENTONA, 2008/10
Projecte d’estructura i instal·lacions

Client: Josep Lluís Campoy, Arquitecte
Promotor: Ajuntament d’Argentona
Comentaris: Coberta metàl·lica de gran complexitat formada per tres marquesines corbades que sustenten vidres de colors. L’estructura, formada bàsicament per quatre encavallades d’entre 20 i 24 m de llum, dues de les quals descansen sobre una cinquena encavallada, es va resoldre íntegrament amb tub estructural. Les tres marquesines, independents entre elles, són engraellats de tubs rectangulars d’acer enjovats entre ells.

Full Metal Jacket (o com reparar pilars mitjançant camises metàl·liques)

Imagen 1 - Full_Metal_Jacket_poster - escapçatAvui voldria mostrar-vos una aplicació directa i pràctica que vaig fer del Màster en Rehabilitació i Patologia d’Estructures d’Edificació que tinc la gran sort de coordinar. I és que no només els alumnes del màster adquireixen coneixements i capacitats, estic segur que tots els professors que hi participem hem après molt dels nostres companys (quan hi ha tants professors i de tant nivell no pot ser d’altra manera!).

Continua la lectura de Full Metal Jacket (o com reparar pilars mitjançant camises metàl·liques)