Obres

Idioma: Castellano / Català

En aquest apartat faig referència a algunes de les obres més rellevants sobre les que he efectuat peritatges o projectes d’estructura. Les he dividit en tres apartats: