Tarifes d’honoraris

Idioma: Castellano / Català

Les tarifes d’honoraris, vàlides per a tot l’any 2018, són les següents:

Tipus tarifaDescripció de la feinaPreu tancatPreu obert
Tarifa A- Estudis de patologia d'estructures
- Dictàmens pericials
90,00 €/h75,00 €/h
Tarifa B- Projectes i direccions d'obra
- Coordinació de seguretat i salut
75,00 €/h60,00 €/h
Tarifa C- Actuacions subcontractades on un altre tècnic assumeix la titularitat de l'encàrrec60,00 €/h45,00 €/h

Observacions:

  • Aquestes tarifes no inclouen l’IVA ni els eventuals costos de visat.
  • Els desplaçaments dins de la província de Barcelona equivaldran a una hora de feina, i els efectuats a la resta de províncies catalanes equivaldran a dues hores de feina (per a fora de Catalunya consulteu-ho). Els desplaçaments inclouen l’anada i la tornada (però no inclouen el temps de visita) i es tarifaran en funció del tipus de feina contractada i en funció de si el preu és tancat o obert.
  • Les condicions per acollir-se a les tarifes de preu obert són les següents:
    • Sense pressupost previ.
    • Pagament en 10 dies hàbils per transferència bancària.
    • Factures mensuals en funció de les hores emprades i de les visites efectuades.